Wszechświat w odległości 14 miliardów lat świetlnych
Widzialny Wszechświat

Obserwowalny Wszechświat
Zbliżenie Strona główna
* Liczba supergromad w obserwowalnym Wszechświecie = 10 milionów
* Liczba grup galaktyk w obserwowalnym Wszechświecie = 25 miliardów
* Liczba dużych galaktyk w obserwowalnym Wszechświecie = 350 miliardów
* Liczba galaktyk karłowatych w obserwowalnym Wszechświecie = 3.5 biliona
* Liczba gwiazd w obserwowalnym Wszechświecie = 30 miliardów bilionów (3 x 10 ^ 22)

O Mapie

Ta mapa jest próbą ukazania całego obserwowalnego Wszechświata. Galaktyki mają tendencje do grupowania się w niezwykle rozległe ściany, supergromady galaktyk, które otaczają duże pustki, co nadaje Wszechświatowi wygląd struktury komórkowej. światło podróżuje z określoną prędkością i stąd obiekty na brzegu Wszechświata widzimy jako bardzo młode, nawet sprzed 14 miliardów lat.

Dodatkowe Mapy
Mapa supergromad Wszechświat został częściowo zmapowany do odległości około 2 miliardów lat świetlnych. Tutaj znajduje się mapa pokazująca wiele spośród większych supergromad w odległości 2 miliardów lat świetlnych.
Kosmiczne mikrofalowe tło Jeśli rozejrzymy się we Wszechświecie wystarczająco dokładnie, będziemy mogli dostrzec otaczającą nas słabą poświatę Wielkiego Wybuchu. Tutaj znajduje się mapa Kosmicznego Mikrofalowego Promieniowania Tła.
Dane i Katalogi
Rozszerzanie się Wszechświata Na tej stronie znajduje się któtkie objaśnienie Wielkiego Wybuchu oraz wyjaśnienie jak rozszerza się Wszechświat, także czemu nie ma określonego środka lub brzegu rozszerzającego się Wszechświata.
Skale odległości we Wszechświecie Jaka jest dokładnie odległość do brzegu widzialnej części Wszechświata? Jak astronomowie definiują odległość w rozszerzającym się Wszechświecie? Ta strona jest próbą odpowiedzi na te trudne pytania.

Rozmiar Wszechświata

Widzialna część Wszechświata wydaje się posiadać promień 14 miliardów lat świetlnych, prosto mówiąc dlatego, że Wszechświat istnieje od około 14 miliardów lat. Światło od odleglejszych obiektów po prostu nie miało wystarczająco czasu, aby do nas dotrzeć. Z tego powodu każdy we Wszechświecie może uważać, że jest w środku swojego widzialnego wszechświata. Dokładna skala Wszechświata jest skomplikowana przez fakt jego rozszerzania się. Galaktyki, które widzimy blisko brzegu obserwowalnej części Wszechświata wyemitowały światło, gdy były znacznie bliżej nas i prawdopodobnie teraz są znacznie dalej.

Prawdziwy rozmiar Wszechświata musi być jednak o wiele większy, niż jego część, którą widzimy. Geometria Wszechświata sugeruje, że może on mieć nieskończone rozmiary i będzie się rozszerzał wiecznie. Nawet jeśli Wszechświat nie jest nieskończony, to widzialna jego część musi być jedynie maleńką drobiną daleko większej całości.

Głębokie Pole Hubble'a

Głębokie Pole Hubble'a

W grudniu 1995 roku Kosmiczny Teleskop Hubble'a został skierowany na "pusty" obszar nieba w Wielkiej Niedźwiedzicy przez 10 dni. W ten sposób zostało stworzone jedno z najsławniejszych zdjęć współczesnej astronomii - Obraz Głębokiego Pola Hubble'a (Hubble Deep Field Image). Jego część jest pokazana obok. Prawie każdy obiekt na tym obrazie jest galaktyką leżącą średnio w odległości 5 do 10 miliardów lat świetlnych stąd. Galaktyki ujawnione tutaj posiadają wszystkie możliwe kształty i kolory. Niektóre są młode i niebieskie, podczas gdy inne stare, czerwone i pełne pyłu. Kosmiczny Teleskop Hubble'a wykonał także jeszcze dwa podobne zdjęcia: Południowe Głębokie Pole Hubble'a (Hubble Deep Field South) w 1998 roku oraz Ultragłębokie Pole Hubble'a (Hubble Ultra Deep Field) w 2004 roku.

Wycinek Wszechświata

Zbierając odległości do tysięcy galaktyk w wąskim pasie nieba można stworzyć "wycinek" Wszechświata, jak ten pokazany poniżej. Pochodzi on z Przeglądu Przesunięć ku Czerwieni Galaktyk na dwu stopniach Pola (2dF Galaxy Redshift Survey) , który zagląda w kosmos do odległości 3.5 mld lat świetlnych, ale większość danych jest dokładna tylko do 3 mld lat świetlnych. Tego typu mapy pokazują jak w rzeczywistości są zgrupowane galaktyki, nawet przy największych skalach. Około 52 000 galaktyk zostało naniesionych na mapę wycinka.

Wycinek Wszechświata

Hipoteza ewolucji Wszechświata


Strona główna